Levering

In onze verhuurprijs is voorzien dat een helpende hand beschikbaar is op de plaats van aflevering, zowel voor op- als afbouw. Het leveren gebeurt op het vooraf afgesproken uur. Bij het leveren wordt een uur afgesproken om het springkasteel te komen ophalen. Alle schade anders dan normale slijtage, als ook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder. Springkrokodil wordt proper aan huis geleverd.

De eerste 15 kilometer (vanaf Gijzegem bij Aalst) is het vervoer inbegrepen in onze scherpe prijs. Daarna komt er 25 eurocent per gereden kilometer bij (het traject rijden we 4x af: een keertje om Springkrokodil tot bij jou te laten komen, een keertje om terug te rijden, een keertje om de krokodil weer te komen halen en een keertje om hem terug naar z'n nest te rijden).

Mooi-weer-garantie

Wanneer u Springkrokodil huurt, dan krijgt u er onze mooi-weer-garantie zomaar bovenop. Dit betekent dat u bij regenweer tot 24 uur op voorhand gratis kan annuleren. Bij zeer slecht weer (bijvoorbeeld veel voorspelde regen of onguur weer zoals harde wind of onweer) kan Springkrokodil ook zelf beslissen om in z'n nest te blijven (dit kan hij tot de dag zelf beslissen). Dit o.m. omwille van de veiligheid van de kinderen die in het gedrang zou kunnen komen door bijvoorbeeld verwachte rukwinden.

Plaatsing

Het springkasteel dient te worden geplaatst op een vlakke, zachte ondergrond, vrij van alle scherpe objecten (glas,stenen, beton, hondendrollen, ...). Bij voorkeur op gras te installeren. Indien het kasteel op vraag van de huurder toch op een harde ondergrond dient geplaatst te worden, zorgt de huurder zelf voor het nodige materiaal om het kasteel vast te zetten.
Bij het huren van een structuur dient de huurder + 1 meter rondom het springkasteel vrij te houden.
De doorgang naar de plaats waar het kasteel moet staan moet voldoende breed zijn. Een opgevouwen springkasteel is een redelijk groot, zwaar en moeilijk handelbaar pak. Indien er toch een moeilijke doorgang is, dient de huurder voor extra hulp te zorgen, zoniet kan de verhuurder de huur schorsen.

Springkrokodil is best zwaar (160kg, hij zou dringend op dieet moeten...). Daarom vragen we om voldoende doorgang tot de plaats waar de kids zich gaan uitleven. We rijden of duwen onze aanhangwagen of duwwagen tot op de plaats waar Springkrokodil zal komen te staan, zorg dus voor ruim voldoende doorgang zonder obstakels. Wanneer we bij aankomst vaststellen dat er geen goede doorgang is, dan kan Springkrokodil helaas niet opgeblazen worden en maak je helaas geen aanspraak op terugbetaling. Wanneer onze aanhangwagen niet tot op de plaats kan geraken waar Springkrokodil mag komen staan, vragen we de hulp van minstens 2 extra volwassenen.

Motor

Het springkasteel wordt continu opgeblazen door een motor. Deze staat achter het springkasteel en neemt al gauw een ruimte van 1,5m in beslag. De huurder zorgt voor een elektriciteitskabel van 230 volt, minstens 16Amp, tot aan de achterkant van het kasteel. De motor mag nooit afgedekt worden.

Springkasteel

Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen. Bij regen: best het springkasteel laten opstaan, het meeste water loopt er af. Nooit een structuur afgelaten in de regen laten liggen zonder samen te vouwen. Dus muren en torens naar binnen plooien en het springkasteel dubbelvouwen zodat er niet te veel water kan inlopen. Kasteel nooit aflaten als er nog kinderen in het kasteel aanwezig zijn. Bij beschadiging of diefstal van de constructie, motor of verlengkabel is de huurder verantwoordelijk en moet deze de volledige aankoopsom en/of reparatie vergoeden. Bij huren meerder dagen, 's avonds het springkasteel samenvouwen.

Veiligheid

DENK VOORAL AAN DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN!

Kinderen nooit zonder toezicht in het kasteel laten spelen. Plaats de opening naar het feest toe, voor een beter toezicht. Er dient steeds bewaking te zijn, dit om te vermijden dat er meer kinderen dan toegelaten op de structuur aanwezig zijn, elke afmeting heeft zijn aantal kinderen (dit voorkomt mogelijke schade).
Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Het is verboden de springkastelen te betreden met ijsroom, chips, bril, schoeisel, eetwaar, snoepgoed of drank, gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen.
Ook niet toegelaten is op de muren en de dwarsbalken te klimmen en te hangen. Dit om scheuren te voorkomen. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd.

Het gehuurde materiaal wordt in goede staat afgeleverd en zal worden nagekeken of er al dan niet schade is aangebracht.

Wij kunnen geenzins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. Wij adviseren u om voorafgaand aan het huren van Springkrokodil uw familiale polis na te kijken.

Betaling

Bij in ontvangstname van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten) betaald te worden.